Vår uppgift


Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Vår vision

Att vara den globala ledaren avseende
samhällsservice och humanitär service.

Distriktets indelning

Lions Distrikt 101-B består av 43 klubbar i Närke, Värmland, Västmanland och Åmål. Totalt är vi 820 medlemmar i distriktet. I hela världen är vi 1 452 773 (+ 32742) medlemmar.

Distriktsguvenör för verksamhetsåret 2018-2019 är Ulf Carlsson, Lions Club Kungsör.

​Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan

Sverige Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet.

Klubbar

Zoner

Medlemmar

Medlemmar i sverige

Medlemmar i hela världen

Britt Nilsson

Britt Nilsson

Föregående Distriktsguvenör (PDG)

Ulf Carlsson

Ulf Carlsson

Distriktsguvenör (DG)

Anders Falke

Anders Falke

1:e Vice Distriktsguvenör, (1VDG)

Magda van Almenkerk

Magda van Almenkerk

2:a Vice Distriktsguvenör (2VDG)