Vår uppgift


Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Vår vision

Att vara den globala ledaren avseende
samhällsservice och humanitär service.

Distriktets indelning

Lions Distrikt 101M består av 76 klubbar i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Närke, Värmland, Västmanland och Åmål. Totalt är vi xxxx medlemmar i distriktet.

I hela världen är vi 1 400 000 medlemmar i ca 46 000 klubbar.

Distriktsguvenör för verksamhetsåret 2019-2020 är Svante Hanses, Lions Club Gagnef.

Lionmedlemmar i Sveriges samlar årligen in ca 50 miljoner kronor. Alla insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamheten.

​Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan

Sverige Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet.

Klubbar

Zoner

Medlemmar

Medlemmar i sverige

Medlemmar i hela världen

Svante Hanses, LC Gagnef

Svante Hanses, LC Gagnef

Distriktsguvenör (DG)

Magda van Almenkerk, LC Hällefors

Magda van Almenkerk, LC Hällefors

1:e Vice Distriktsguvenör (2VDG)

Vakant

Vakant

2:a Vice Distriktsguvenör (2VDG)

Allan Björklund, LC Mora

Allan Björklund, LC Mora

Närmast föregående Distriktsguvernör (PDG). Lions 101GD

Ulf Carlsson, LC Kungsör

Ulf Carlsson, LC Kungsör

Närmast föregående Distriktsguvernör (PDG), Lions 101B