Lions Clubs International • MD 101 • Distrikt Mitt.

De glömda barnen

Mest utsatta just nu på vår jord är de syriska flyktingbarnen. De absolut fattigaste finns i läger i närområdet, exempelvis i läger i Turkiet.

Det handlar om att ge barnen möjlighet att gå i skola samt att de får mat- och hygienpaket och leksaker.

KontaktLäs mer

Nyhetsflöde

Förändring av distriktsindelningen

Från och med den 1/7 2019 har distrikt 101B och distrikt 101GD gått samman till ett nytt distrikt med namnet 101M.

I Sverige finns det nu 5 distrikt vilka har fått beteckning efter det geografiska läget: 101N (norr), 101M (mitt) 101O (ost), 101V (väst) och 101S (syd).

I distrikt 101M finns det 11 zoner.

En ny hemsida för distrikt M är under utveckling. Denna hemsida kommer att stängas ner kort efter det extra distriktsmötet den 21/9.

2019-11-23 >> Lions ugdomsutbytesprogram. Sista anmälningsdag är 15 de 2019. Läs mer!
2019-11-16 >> Månadsbrev nr5 och LCFM:s ekonomiska rapport
2019-11-03 >> Reviderade handlingar inför DR2 mötet
2019-10-30 >> Dagordning DR2
2019-10-30 >> Månadsbrev nr 3 0 4
2019-10-20 >> Protokoll DR1 den 22/9
2019-10-15 >> Kallelse till DR 2 den 9 november. Finns under interna sidor.
2019-09-19 >> Uppdaterad dagordning inför DR mötet den 21/9.
2019-09-09 >> LCFF ekonomiska redovisning
2019-07-23 >> LCFF ekonomiska redovisning
2019-06-17 >> DG:s Nyhetsbrev nr 12
2019-05-28 >> DR protokoll nr 2 från mötet på Cafe Freja, Sjöleden 11, Fryksta, Kil
2019-05-20 >> DR protokoll 4 från mötet i Ludvika den 13 april.
2019-05-16 >> LCFF ekonomiska rapportering
2019-04-10 >> Ekonomidokument inför Distriktsmötet
2019-04-08 >> Protokoll från Zon 8
2019-04-07 >> DG:s nyhetsbrev nr 10
2019-03-16 >> Distriktsmöteshandlingar. Finns på Interna sidor.
2019-03-16 >> DR protokoll 3 från mötet i Hallsberg den 16 februari. Finns på Interna sidor.
2019-03-13 >> Uppdatering av LCFF rapporter. Läs mer!
2019-02-28 >> Dagsprogram Distriktsmötet. Läs Mer!
2019-02-28 >> Anmälan till Distriktsmötet. Läs mer!
2019-02-28 >> Inbjudan till Distriktsmöte i Ludvika. Läs mer!
2019-02-28 >> Kallelse DR4 Läs mer!

2019-11-23 >>> Lions ungdomsutbytesprogram. Läs mer!
2019-10-16
>>> Nyhetsbrev får LCIF. “Vi är redo att återuppbygga Japan”. Länk till nyhetsbrevet!
2019-10-15
>>> Distriktsrådsmöte (DR2) för distrikt 101M i Folkets Hus, Fredigsberg. Mötet börjar kl 10.00 och avslutas med eftermiddagskaffe kl 15.00. Förmiddagskaffe från kl. 09.30.
2019-08-06 >>> Distriktsrådsmöte för distrikt 101M den 21/9 i Ludvika. Läs inbjudan! (Mer finns under fliken “Interna sidor”.)
2019-08-06 >>> Extra distriktsmöte den 21/9 i Ludvika med bl.a. beslut om bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsprövning för de de nu avvecklade sistrikten B och GD.
2019-08-06 >>> Distrikt 101B och Distrikt 101GD har gått samman till ett nytt distikt under namnet Distrikt M.
2019-05-06 >>> Rapport om insamlingskampanjen till “De glömda barnen”. Läs mer!
Distriktsmöte i Ludvika söndagen den 14 april. Läs mer!
DR4 möte lördagen den 13 april, kl 13.00-15.00. Läs mer!
DR3 möte 16/2, kl. 10.00 på hotell Stinsen, Stortorget 3 Hallsberg.

2019-12-18 DG:s månadsbrev nr 6. Öppna ….
2019-11-16 DG:s månadsbrev nr 5. Öppna ….
2019-10-30 DG:s månadsbrev nr 4. Öppna….
2019-10-04 DG:s månadsbrev nr 3. Öppna….
2019-08-29 DG:s månadsbrev nr 2. Öppna….
2019-08-06 DG:s månadsbrev nr 1. Öppna …..
2019-06-17 DG:s nyhetsbrev nr 12. Öppna …..
2019-05-05 DG:s nyhetsbrev nr 11. Öppna …..
2019-04-07 DG:s nyhetsbrev nr 10. Öppna …..
2019-03-12 DG:s nyhetsbrev nr 9. Öppna …..
2019-02-05 Kallelse/dagordning DR möte 3. Öppna ….
2019-01-30 DG:s nyhetsbrev nr 8. Öppna ….
2019-01-02 DG:s nyhetsbrev nr 7. Öppna ….

 

Varhelst det finns ett behov,

finns det en lionmedlem.

Vi är män och kvinnor som utför hjälpinsatser i
mer än 200 länder och geografiska områden.